• Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)
 • C

  Chi tiết thủ tục hành chính

  Mã thủ tục: 3.000001

  Số quyết định: 505

  Tên thủ tục: Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)

  Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cơ quan khác

  Loại thủ tục: Loại khác

  Lĩnh vực: Dịch vụ cung cấp điện mới

  Trình tự thực hiện:

   

  Tiếp nhận yêu cầu

  Khảo sát

  Lắp đặt nghiệm thu thiết bị đo đếm, ký HĐMBĐ

  Cách thức thực hiện:

   

  Hình thức nộp

   

  Thời hạn giải quyết

   

  Phí, lệ phí

   

  Mô tả

   

  Trực tiếp

   

  5 Ngày làm việc

   

   

   

   

  Trực tuyến

   

  5 Ngày làm việc

   

   

   

  Thành phần hồ sơ:

  Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW

   

  Tên giấy tờ

   

  Mẫu đơn, tờ khai

   

  Số lượng

   

  Giấy đề nghị mua điện

   

  Giay de nghi mua dien.docx

   

  Bản chính: 1
  Bản sao: 0

   

  Giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức; là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).

   

   

  Bản chính: 0
  Bản sao: 1

   

  Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân  tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

   

   

  Bản chính: 0
  Bản sao: 1

   

  Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Biên bản khảo sát cấp điện của Điện lực/Công ty Điện lực; Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn

   

   

  Bản chính: 0
  Bản sao: 1

  Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất ≥ 40kW

   

  Tên giấy tờ

   

  Mẫu đơn, tờ khai

   

  Số lượng

   

  Giấy đề nghị mua điện

   

  Giay de nghi mua dien.docx

   

  Bản chính: 1
  Bản sao: 0

   

  Giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức; là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).

   

   

  Bản chính: 0
  Bản sao: 1

   

  Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân  tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

   

   

  Bản chính: 0
  Bản sao: 1

   

  Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Biên bản khảo sát cấp điện của Điện lực/Công ty Điện lực; Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

   

   

  Bản chính: 0
  Bản sao: 1

   

  Bản đăng ký biểu đồ phụ tải. (Trường hợp khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ)

   

  BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN.docx

   

  Bản chính: 1
  Bản sao: 0

  Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha)

   

  Tên giấy tờ

   

  Mẫu đơn, tờ khai

   

  Số lượng

   

  Giấy đề nghị mua điện

   

  Giay de nghi mua dien.docx

   

  Bản chính: 1
  Bản sao: 0

   

  Giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức; là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).

   

   

  Bản chính: 0
  Bản sao: 1

   

  Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân  tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

   

   

  Bản chính: 0
  Bản sao: 1

  Khách hàng mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ

   

  Tên giấy tờ

   

  Mẫu đơn, tờ khai

   

  Số lượng

   

  Giấy đề nghị mua điện

   

  Giay de nghi mua dien.docx

   

  Bản chính: 1
  Bản sao: 0

   

  Giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức; là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).

   

   

  Bản chính: 0
  Bản sao: 1

   

  Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân  tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

   

   

  Bản chính: 0
  Bản sao: 1

   

  Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/xác nhận công an quản lý trên địa bàn của các hộ dùng chung

   

   

  Bản chính: 0
  Bản sao: 1

   

  Giấy ủy quyền có chữ ký của các hộ dùng chung

   

   

  Bản chính: 1
  Bản sao: 0

  Khách hàng tách công tơ dùng chung

   

  Tên giấy tờ

   

  Mẫu đơn, tờ khai

   

  Số lượng

   

  Giấy đề nghị mua điện

   

  Giay de nghi mua dien.docx

   

  Bản chính: 1
  Bản sao: 0

   

  Giấy tờ tùy thân của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức; là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).

   

   

  Bản chính: 0
  Bản sao: 1

   

  Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân  tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

   

   

  Bản chính: 0
  Bản sao: 1

   

  4. Giấy cam kết thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung

   

   

  Bản chính: 1
  Bản sao: 0

  Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không

  bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã

  Cơ quan thực hiện: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  Cơ quan có thẩm quyền: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin

  Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

  Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

  Kết quả thực hiện: Hợp đồng mua bán điện

  Căn cứ pháp lý:

   

  Số ký hiệu

   

  Trích yếu

   

  Ngày ban hành

   

  Cơ quan ban hành

   

  137/2013/NĐ-CP

   

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

   

  21-10-2013

   

  Chính phủ

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có thông tin

  Từ khóa: Không có thông tin

  Mô tả: Không có thông tin

 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên