Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Nậm Pồ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022
Thời gian đăng: 30/06/2022 08:10:10 PM

           Chiều 30/6, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó bí thư Thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.

164.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

          Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ trong đoàn viên, họ viên và các tầng lớp Nhân dân; hình thức dân chủ đại diện được phát huy, chất lượng hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền được nâng lên, dân chủ trực tiếp ở cơ sở được mở rộng, Nhân dân được bàn, biểu quyết những việc thiết thực, gắn liền với quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân theo quy định của pháp luật.

          Việc thực hiện pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được đảm bảo, đúng nguyên tắc, dân chủ được mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đến này 121/121 bản đều có quy ước, hương ước của bản, thường xuyên bổ sung, sửa đổi quy ước phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Về thực hiện cải cách hành chính: 15/15 xã đều thực hiện tiếp công dân và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã. Trong 6 tháng đầu năm UBND huyện đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 1.095 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó: 884 hồ sơ trực tuyến, 211 hồ sơ trực tiếp, đã trả kết quả 1.008 hồ sơ trước hạn, còn 87 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn 100% hồ sơ cấp huyện được giải quyết công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 4.105 hồ sơ, trong đó: 1.765 hồ sơ trực tuyến, 2.340 hồ sơ trực tiếp, đã trả kết quả 4.105 hồ sơ trước hạn. 15/15 xã đã thành lập Ban Thanh tra nhân dân với 179 thành viên, Ban giám sát đầu từ cộng đồng với 125 thành viên. Các thành viên luôn tích cực hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng phí, thất thoát trong hoạt động đầu tư bảo đảm các chính sách an sinh xã hội được thực đúng quy định. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bênh cho đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng, công tác vệ sinh phòng dịch, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo được thực hiện kịp thời đúng đối tượng.

          Các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thực hiện nghiêm Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đối thoại trực tiếp với người dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng chế độ chính sách.

          Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 43-KH/HU, ngày 14/6/2018 về thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao.

           Các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc QCDC tại doanh nghiệp theo đúng Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc…

           Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, làm rõ hơn kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân những hạn chế và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022./.

Văn Toán
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên