Nậm Pồ dự Hội nghị toàn quốc 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thời gian đăng: 20/05/2022 09:17:05 AM

          Chiều nay 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Nậm Pồ có đồng chí Lê Khánh Hòa, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, các phòng chuyên môn huyện.

87.jpg

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Nậm Pồ

          Thông qua Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chiếu video giới thiệu về Bộ sách “Vang vọng lời nước non” do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Bộ sách gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

          Tại Hội nghị, đại biểu đã được đồng chí Lê Hải Bình - Uỷ viên dự khuyết, BCH TW Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo cáo kết quả 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TWcủa Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, cấp ủy, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Các địa phương, ban ngành đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân. Công tác tuyên truyền được đổi mới với nhiều cách thức sáng tạo theo hướng dễ cảm nhận, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Việc vận dụng, nghiên cứu và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và các quy định nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, toàn khóa gắn với công tác phòng, chống tham nhũng và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm.

          Bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại hạn chế như: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của một số cấp ủy vấn còn chậm; trong tổ chức quán triệt nội dung chưa đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất; công tác tuyên truyền, giáo dục mặc dù được quan tâm nhưng chưa thường xuyên, liên tục; nội dung tuyên truyền chưa phong phú, chưa đa dạng, chưa phù hợp; chưa kịp thời phát hiện những tấm gương tiêu biểu, nhân tố điểm hình về học tập và làm theo Bác.

          Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21 về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05./.

Giàng Blà
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên