Chấn chỉnh việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Thời gian đăng: 17/02/2023 08:24:00 AM

          Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh, đẩy mạnh tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và chấm dứt tình trạng xử lý hồ sơ TTHC quá hạn trong thời gian tới, vừa qua, UBND huyện vừa ban hành Công văn số 210/UBND-VP ngày 08/02/2023, về việc chấn chỉnh việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

          Theo đó, từ ngày 01/01 đến 15/02/2023, huyện Nậm Pồ có 11 hồ sơ đang xử lý quá hạn, thuộc lĩnh vực Chứng thực điện tử ở một số xã: UBND xã Nậm Khăn 05 hồ sơ; UBND xã Nà Bủng 04 hồ sơ; UBND xã Na Cô Sa 02 hồ sơ.

90.jpg

Cổng dịch vụ công tỉnh Điện Biên

91.jpg

UBND xã Nậm Khăn có 05 hồ sơ xử lý quá hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

92.jpg

Thống kê hồ sơ xử lý quá hạn theo cơ quan, đơn vị

          Để chấm dứt tình trạng xử lý quá hạn về hồ sơ TTHC, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã: Nậm Khăn, Nà Bủng, Na Cô Sa, Si Pa Phìn, Chà Cang, Pa Tần chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch nhanh chóng kết thúc xử lý các hồ sơ Chứng thực điện tử đang quá hạn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Chỉ đạo công chức chuyên môn, thường xuyên đăng nhập vào hệ thống https://quantri.dichvucong.gov.vn/ theo dõi tình hình giải quyết TTHC trên bản đồ thể chế mới của xã (tiến độ giải quyết, số hóa hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến). Theo dõi và xử lý hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo về thời hạn giải quyết (gồm trên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia); tránh tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp quá hạn; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ TTHC. Nếu UBND xã nào, cá nhân nào còn để xử lý quá hạn từ 05 hồ sơ, sẽ bị hạ mức đánh giá xếp loại cán bộ, công chức năm 2023 xuống 01 bậc (Quá hạn đến 05 hồ sơ, bị hạ 01 bậc xếp loại; từ 05 - 10 hồ sơ, hạ tiếp 01 bậc xếp loại nữa; trên 10 hồ sơ, thì không hoàn thành nhiệm vụ).

          Phòng Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên các xã (trực tiếp là công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã) thực hiện nghiêm các TTHC lĩnh vực Chứng thực trên hệ thống Chứng thực điện tử kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo về thời hạn giải quyết.

          Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn UBND các xã xử lý hồ sơ TTHC trên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tổng hợp các cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ TTHC quá hạn, báo cáo lãnh đạo UBND huyện nắm, chỉ đạo kịp thời. Chịu trách nhiệm một phần, nếu còn để tình trạng hồ sơ quá hạn của các xã.

          Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Văn hóa - Thông tin, có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2023./.

Thiện Thơ
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên