Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
Thời gian đăng: 14/06/2021 08:00:51 AM

Ngày 12-6 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

27.jpg

Điểm cầu Huyện ủy Nậm Pồ tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương…

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Nậm Pồ có các đồng chí: Lê Khánh Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ  huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.  Huyện Nậm Pồ cũng đã tổ chức kết nối trực tuyến tại 15/1 5 điểm cầu từ huyện đến các xã.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo tóm tắt kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo nêu rõ: Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. 5 năm qua, toàn quốc đã tổ chức 203.384 hội nghị trực tiếp với 21.411.119 đại biểu; 23.834 hội nghị trực tuyến với 5.443.432 đại biểu/9.533 điểm cầu tham dự; mời báo cáo viên trung ương giới thiệu chuyên đề phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh, truyền hình của địa phương; ghi hình và in ra đĩa DVD cung cấp cho cơ sở; tổ chức nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm khoa học, sinh hoạt chuyên đề… Các cấp ủy trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo, tổ chức mở các chuyên trang, chuyên mục trên các kênh báo, trang điện tử, phát thanh, truyền hình với 678.635 bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội..

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thường xuyên. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát được chú trọng, thực hiện bài bản, thực chất, kịp thời, nghiêm túc. Công tác biểu dương, khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm, gắn với các phong trào thi đua. Nhiệm kỳ vừa qua, có 93 tập thể, 225 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều điển hình được tôn vinh trong Chương trình Giao lưu toàn quốc, giao lưu khu vực và ngành địa phương, lễ biểu dương các tập thể, cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Số lượng các điển hình được phát hiện, tôn vinh, biểu dương tăng dần qua các năm, có tác dụng lan tỏa sâu rộng, cổ vũ mạnh mẽ, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những kết quả nêu trên là nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng, của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương tập trung vào những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương những nỗ lực của các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Tổng Bí thư mong muốn các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được, nêu gương sáng, dẫn dắt để mọi người noi theo và cùng tiến bộ. Đồng thời, đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp cần phát huy kết quả đạt được và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng quán triệt tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thúc đẩy việc học Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn vững mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta phát triển nội lực vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; làm cho mỗi cán bộ đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác thống nhất giữa tư tưởng và hành động giữa lời nói và việc làm; tu dưỡng rèn luyện hoàn thiện bản thân bản lĩnh, kiên định trung thành với lý tưởng cách mạng, hết lòng phục sự Tổ quốc; thúc đẩy mạnh mẽ từ học tập sang làm theo. 

Đồng thời, hiện thực hoá bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị gắn với đề cao chức trách nhiệm vụ, đạo đức công vụ của người cán bộ, đảng viên; thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì Nhân dân. Gắn kết việc học tập và làm theo, đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là những người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu để quần chúng Nhân dân noi theo. Trong quá trình thực hiện kết hợp giữa xây và chống, đề cao nói đi đôi với làm rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhân dịp này, đã có 136 tập thể, 187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. /.

 

Mắn On
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên