Nậm Nhừ cần thay đổi tư duy sản xuất tự cung cấp sang phát triển sản xuất hàng hóa
Thời gian đăng: 25/02/2019 10:38:51 PM

          Chiều 20/2, Đoàn công tác Huyện ủy do đồng chí Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ. Đi cùng Đoàn có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên được giao nhiệm vụ giúp đỡ xã năm 2019; đại diện lãnh đạo các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ huyện.

 17image001.jpg

          Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Nhừ đã báo cáo khái quát kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, Đảng bộ xã hiện có 4 Chi bộ với 56 đảng viên. Năm 2018 Đảng ủy xã đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của các cấp; chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời vận dụng linh hoạt những chủ trương, định hướng của các cấp phù hợp với điều kiện thực tiễn, phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

          Kết quả: tổng sản lượng lương thực năm 2018 đạt trên 1.212 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 395 kg. Tổng đàn gia súc 2.698 con (trong đó có: 738 con trâu, 329 con bò). Vận động nhân dân bảo vệ tốt 868,64 ha diện tích rừng mới được giao khoán, khoanh nuôi tái sinh 150 ha rừng (tại các bản: Nậm Chua 1, Nậm Chua 3, Nậm Nhừ 1, Nậm Nhừ 3, Huổi Lụ 2 và Huổi Lụ 3), tỷ lệ che phủ rừng đạt 25%. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới được giữ vững.

 17image002.jpg

Năm 2018, Nậm Nhừ đã có thêm 2 bản (Nậm Chua 1, Nậm Chua 3) được sử dụng điện lưới quốc gia, xã đạt 7/19 tiêu chí xây dựng NTM

17image003.jpg 

Cơ sở trường lớp học đã được đầu tư xây dựng

          Tuy nhiên, với đặc thù là địa bàn biên giới, xã mới được chia tách thành lập, hạ tầng kinh tế - xã hội có xuất phát điểm thấp, điều kiện tự nhiên và giao thông đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, phương thức canh tác của người dân chỉ độc canh cây lúa, cây ngô, cây sắn, chăn nuôi chưa phát triển, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 còn cao. Do đó Nậm Nhừ còn gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế. Năm 2019 Đảng bộ xã đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó phấn đấu hoàn thành thêm 3 tiêu chí xây dựng NTM về: Chợ nông thôn, Y tế, Nhà ở. Từng bước thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

17image004.jpg 

Canh tác nương rẫy theo phương thức: phát, đốt, chọc lỗ, bỏ hạt lạc hậu ở Nậm Nhừ cần phải được thay đổi

          Các đề xuất, kiến nghị của xã, đại diện lãnh đạo các phòng ban huyện đã trực tiếp giải đáp, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 Nậm Nhừ cần nghiêm túc thực hiện. Trong xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đảng ủy xã cần bám sát các quy định, hướng dẫn của Huyện ủy về công tác quy hoạch cán bộ, chia tách thành lập chi bộ, công tác kiểm tra giám sát trong đảng, chú trọng công tác đào tạo cán bộ trong quy hoạch, tạo nguồn và phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo; cán bộ xã phải nắm chắc các quy định về luật tôn giáo, đồng thời phải sâu sát và gần gũi hơn để tranh thủ sự ủng hộ của các trưởng nhóm đạo, có thái độ đúng mực và giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho người dân. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế: xã cần khảo sát đánh giá chính xác hiệu quả hỗ trợ trâu, bò trước khi triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất; làm tốt công tác khoanh nuôi rừng tái sinh, cần tuyên truyền nhân dân chăn nuôi nhốt gia súc, thay đổi giống cây trồng phù hợp trên đất dốc, vận động nhân dân trồng cây dược liệu (cây sa nhân) dưới tán rừng tái sinh, mở rộng diện tích trồng cây chít, diện tích khai hoang ruộng bậc thang, thường xuyên duy tu bảo vệ tốt các công trình thủy lợi, khuyến khích nhân dân làm đường nước tự chảy; quản lý điều hành ngân sách, tài sản công đúng quy định và luật ngân sách, đối với kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo 160, đề nghị xã căn cứ khối lượng công việc làm tờ trình đề xuất với huyện. Trong xây dựng nông thôn mới, xã cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch; phối hợp tốt trong công tác rà soát các danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 - 2025; mục tiêu thực hiện 3 tiêu chí về: Chợ nông thôn, Y tế, Nhà ở là các tiêu chí khó thực hiện đối với điều kiện của xã, Nậm Nhừ cần xem xét để thực hiện trong năm 2019; việc bảo đảm giao thông liên bản và nội bản, đề nghị xã phát huy nguồn lực tại chỗ như vận động nhân dân thường xuyên tu sửa, nhất là trong mùa mưa.

 17image005.jpg

          Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Khánh Hòa - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nậm Nhừ trong thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy thời gian qua. Đồng chí chia sẻ những khó khăn đặc thù của xã mới chia tách, nhưng Nậm Nhừ có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi và các lợi thế đó chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng, cấp ủy chính quyền xã cần tiếp thu các ý kiến định hướng của các phòng ban huyện. Đồng chí nhấn mạnh: tỷ lệ hộ nghèo của Nậm Nhừ còn trên 80%, xã cần tiếp tục thực hiện các giải pháp quan tâm cải thiện đời sống người dân. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững. Trong đó, tăng cường tuyên truyền thay đổi tập quán canh tác, tư duy sản xuất tự cung cấp của người dân sang phát triển sản xuất hàng hóa. Các đoàn thể xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cần xây dựng phong trào cụ thể trên từng lĩnh vực để phát động sâu rộng trong nhân dân.

          Về định hướng trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Nậm Nhừ phải có sự thống nhất, đoàn kết cao hơn nữa, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, người đứng đầu; chú trọng công tác phát triển đảng viên, tiếp tục kiện toàn, quy hoạch và đào tạo cán bộ theo hướng dẫn của Huyện ủy; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát, phát huy vai trò chỉ đạo điều hành của UBND, hoạt động giám sát của HĐND xã và làm tốt công tác dân vận. Năm 2019 huyện phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II. Huyện ủy và UBND huyện đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đã giao các chỉ tiêu cụ thể cho từng  xã, nhất là Nghị quyết số 10 ngày 16/01/2019 của BCH Đảng bộ huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cấp ủy, chính quyền xã Nậm Nhừ cần bám sát mục tiêu nhiệm vụ để xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển với tầm nhìn xa, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đưa Nậm Nhừ từng bước phát triển bền vững. Đồng chí cũng đề nghị, Huyện ủy đã có Quy chế phối hợp với Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam. Nậm Nhừ cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đột phá trong chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn ra thành thị, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

          Dịp này, Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tập thể thầy cô giáo Trường PTDTBT Tiểu học, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, kiểm tra tiến độ thi công một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã.

 17image006.jpg

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tỷ lệ học sinh chuyên cần và ra lớp của Nhà trường

 17image007.jpg

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị tập thể lãnh đạo, thầy cô giáo Nhà trường khắc phục những khó khăn đặc thù, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học

 17image008.jpg

Đoàn công tác kiểm tra địa điểm dự kiến xây dựng Trụ sở UBND xã Nậm Nhừ

 17image009.jpg

Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm và động viên cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ

 

Mạnh Kỳ - Đài TTTH Nậm Pồ
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên