Thống nhất mức thu đăng ký cư trú trên cả nước
Thời gian đăng: 15/02/2023 09:14:01 PM

          Kể từ ngày 05/02/2023, cả nước ta sẽ áp dụng chung mức thu lệ phí đăng ký cư trú theo Thông tư số 75/2022/TT-BTC.

         Theo Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, từ ngày 05/02/2023 việc áp dụng chung mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên toàn quốc sẽ được theo mức sau đây mà không có sự phân biệt giữa các tỉnh, thành.

          Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký cư trú từ ngày 05/02/2023 sẽ được thực hiện theo Biểu ban hành kèm theo Thông tư số 75/2022/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp

Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến

1

Đăng ký thường trú

Đồng/lần đăng ký

20.000

10,000

2

Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình)

Đồng/lần đăng ký

15.000

7.000

3

Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách

Đồng/người/lần đăng ký

10.000

5.000

4

Tách hộ

Đồng/lần đăng ký

10.000

5.000

87.jpg

Hình ảnh minh họa (nguồn Internet)

         Các trường hợp miễn lệ phí đăng ký cư trú sẽ áp dụng theo quy định tại Điều 4,Thông tư 75/2022/TT-BTC, bao gồm:

         1. Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

         2. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

         3. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

         4. Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

         Trước đó, mức thu lệ phí đăng ký cư trú do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết s 21/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy đnh mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Nay sẽ áp dụng mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gần nhất.

Anh Tuấn - Phòng Tư pháp
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên