HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
301-330 of 543<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 11/23/2018 33 - Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiến nại, tố cáo năm 2018
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/3/2018 34a - Báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/3/2018 34b - Báo cáo thẩm tra công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/10/2018 35 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; chương trình hoạt động năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/6/2018 36 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; chương trình hoạt động năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/3/2018 37 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; chương trình hoạt động năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/13/2018 42 - Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP, AN giai đoạn 2016 - 2020 (So sánh với Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 15/01/2016 của HĐND huyện)
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 10/23/2018 38 - Báo cáo kết quả giám sát thực hiện các chế độ chính sách, đào tạo nghề giai đoạn 2014 - 2017 tại Phòng Lao động TBXH và Trung tâm dạy nghề của Ban Kinh tế - XH, HĐND huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 12/12/2018 39 - Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng báo dân tộc thiểu số theo QĐ số 18/2011/QĐ-TTg giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn huyện
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND huyện năm 2018 9/5/2018 43 - Báo cáo kết quả giám sát thực hiện kiến nghị sau giám sát và giám sát thực hiện "Công tác thi hành pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính" của Ban pháp chế HĐND huyện tại các xã
395/BC-BCĐ 12/5/2018 Báo cáo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 lần 2
1314/UBND-LĐTBXH 12/5/2018 V/v báo cáo tổng kết Chương trình giảm nghèo năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và rà soát các hộ được ảnh hưởng chính sách hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo
16-HD/HU 12/5/2018 Hướng dẫn tuyên truyền điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
61-HD/HU 12/5/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2019
15-HD/HU 12/5/2018 Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
2964/QĐ-UBND 12/4/2018 Quyết định v/v điều chỉnh, bổ sung Điều 8 Quyết định số 2288/QĐ-BCĐ ngày 31/10/2016 của BCĐ chương trình MTQG
1295/UBND-NV 12/4/2018 V/v đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Số 122/NĐ-CP 9/17/2018 Nghị định 122 Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Bản văn hóa","
1277/UBND-NV 11/28/2018 V/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ cơ sở năm 2018
1268/UBND-NV 11/26/2018 V/v báo cáo, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
14-HD/HU 11/16/2018 Hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp
11/20/2018 Biểu mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập
1186/UBND-NV 11/8/2018 V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ từ hạng IV Lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiêu học trên địa bàn.
141-CV/BTG 11/2/2018 V/v khai thác file nội dung giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
13/KH-BPC 10/30/2018 Kế hoạch giám việc triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng huyện Nậm Pồ
113/2018/NĐ-CP 10/22/2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
510/BDT-CSDT 10/19/2018 V/v tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc chương trình 135, năm 2018
28/2018/QĐ-TTg 10/19/2018 Vv gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
1090/UBND-KL 10/12/2018 V/v tiếp tục triển khai thực hiện dự án khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên năm 2017 - 2018 trên địa bàn huyện.
1088/KH-UBND 10/12/2018 Kế hoạch triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019
301-330 of 543<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên