VĂN BẢN Chương trình Nông thôn mới và giảm nghèo
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
281/BC-UBND 9/21/2018 Báo cáo hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
162/BC-UBND 6/15/2018 Báo cáo tổng hợp thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông thôn.
503/SXD-HTKT,QLN&BĐS 5/24/2018 Tham mưu, trả lời một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện một số dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên
01/KL-HĐTĐG 5/17/2018 Kết luận về kết quả thẩm định giá con giống hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 30a; 135; NTM
454/UBND-NN 5/7/2018 V/v triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp NTM năm 2018 trên địa bàn huyện
23/2018/QĐ-UBND 5/7/2018 Quyết định quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Điện Biên
683/SNN-PTNT 4/25/2018 V/v hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 V/v hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020
437/SNN-PTNT 3/20/2018 V/v hướng dẫn thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất & đa dạng hóa sinh kế theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh
397/HDLN-SNN-STC-SLĐTBXH 3/14/2018 Hướng dẫn về định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh ĐB
14/2018/QĐ-UBND 3/26/2018 Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện một số nội dung theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
293/QĐ-SYT 3/26/2018 Quyết định v/v ban hành mẫu, quy trình định mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình trong chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh ĐB giai đoạn 2016-2020
1007/QĐ-UBND 10/30/2017 Quyết định v/v ban hành 06 mẫu thiết kế điển hình đối với các công trình dân dụng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2106 - 2020 tỉnh ĐB theo quy định tại NĐ số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ.
4781/QĐ-BNN-VPĐP 2/1/2018 Quyết định v/v ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020
03/2018/QĐ-UBND 1/10/2018 Quyết định ban hành nội dung chi, mức chi hỗ trợ; quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
3218/QĐ-UBND 12/15/2017 Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hồ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn huyện Nậm Pồ
408/BC-UBND 12/5/2017 Báo cáo kết quả phát triển nông, lâm nghiệp năm 2017, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018
1223/UBND-NN 11/20/2017 V/v triển khai các quy định, hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình 30a; 135; NTM và Đề án 29 xã Biên giới.
2322/SNN-CCPTNT 11/15/2017 V/v hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dưng NTM năm 2017 và hỗ trợ xây dựng mộ hình phát triển sản xuất Đề án 29 xã biên giới
998/QĐ-SYT 10/20/2017 Quyết định v/v ban hành mẫu, quy trình, định mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình trong Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh ĐB, giai đoạn 2016 - 2020
18/2017/TT-BNNPTNT 10/24/2017 Vv hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
21-40 of 101<  1  2  3  4  5  6  >
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên