VĂN BẢN Chương trình Nông thôn mới và giảm nghèo
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
15/2017/TT-BTC 6/2/2017 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
455/QĐ-UBND 5/29/2017 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2020
1166/QĐ-UBND 5/25/2017 Quyết định phân vổ nguồn vốn sự nghiệp NSTW bổ sung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 - 2017
41/TB-UBND 5/9/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về việc khắc phục khuyết điểm, sai phạm trong thực hiện chính sách hố trợ sản xuất thuộc nguồn vốn NTM, Chương trình 30a, 135, Quyết định 755 năm 2016
313/QĐ-UBND 4/12/2017 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017
582/QĐ-TTg 4/28/2017 Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020
37/TB-UBND 4/27/2017 Thông báo kết luận của Đồng chí Nguyễn Văn Thái - CT. UBND huyện tại cuộc họp BCH chương trình xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của huyện
1587/QĐ-UBND 4/26/2017 Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng NTM tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020
05/2017/TT-BNNPTNT 4/26/2017 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
333/CTr-UBND 4/25/2017 Chương trình giảm nghèo bền vững huyện Nậm Pồ giai đoạn 2017 - 2020
102/VPĐPNTM 4/25/2017 V/v hướng dẫn tạm thời phân bổ kế hoạch vốn sử nghiệp NSTW bổ sung năm 2016, năm 2017 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
2288/QĐ-UBND 4/25/2017 Quyết định ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ BCĐ các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 huyện Nậm Pồ
2287/QĐ-UBND 4/25/2017 Quyết định v/v thành lập BCĐ các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 huyện Nậm Pồ
85/QĐ-UBND 4/25/2017 Quyết định thành lập Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Nậm Pồ
68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH 4/25/2017 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN 3 VÀ DỰ ÁN 4 CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2012-2015
05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD 4/25/2017 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHO CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU, CÁC THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
97/2010/TT-BTC 4/25/2017 Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
46/2014/TT-BNNPTNT 4/25/2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình 135 và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
2621/QĐ-TTg 4/25/2017 Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008
52/2014/TT-BNN&PTNT 4/25/2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ
61-80 of 101<  1  2  3  4  5  6  >
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên