VĂN BẢN Chương trình Nông thôn mới và giảm nghèo
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
20/2014/QĐ-UBND 4/25/2017 Quyết định quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
25/2014/QĐ-UBND 4/25/2017 Quyết định ban hành một số chính sách hỗ trợ sản xuất theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
35/2014/QĐ-UBND 4/25/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
48/2016/QĐ-TTg 4/25/2017 Quyết định ban hàn Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của NSĐP thực hiện chương trình MTQG giảm ghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
2309/QĐ-TTg 4/25/2017 Quyết định về giao dự toán NSNN năm 2017
193/2010/TT-BTC 4/25/2017 Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về ANTT; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH 4/24/2017 Thông tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 3 và Dự án 4 của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015
318/UBND-NN 4/20/2017 V/v rà soát hiện trạng xây dựng xã Nông thôn mới năm 2017
2540/QĐ-TTg 4/20/2017 Quyết định về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gđ 2016-2020
238/QĐ-UBND 4/1/2017 QĐ v/v ban hành Quy định tạm thời về cơ chế tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh ĐB giai đoạn 2017 - 2020
513/SLĐTXH-BTXH 4/11/2017 V/v triển khai QĐ số 238/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về quy định tạm thời về cơ chế tổ chức thực hiện chính sách STSX, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2020
330/QĐ/UBND 4/14/2017 QĐ về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2017
100/2015/QH13 4/18/2017 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoan 2016 - 2020
1980/QĐ-TTg 4/18/2017 Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
1920/QĐ-TTg 4/18/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
1600/QĐ-TTg 4/18/2017 Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quôc gia xây dưng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
1573/QĐ-TTg 4/18/2017 Phê duyệt đề án xd nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiêu số, khu vực biên giới tỉnh ĐB, nhằm phát triển KT-XH và đảm bảo AN, QP giai đoạn 2016-2020
313/QĐ-UBND 4/12/2017 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017
69/BC-UBND 4/5/2017 Báo cáo kết quả rà soát, phân loại hộ nghèo theo thu nhập và hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trên địa bàn huyện
72/BC-UBND 4/10/2017 Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới huyện Nậm Pồ quý I, nhiệm vụ trọng tập quý II/2017
81-100 of 101<  1  2  3  4  5  6  >
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:

 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM PỒ
 • Cơ quan chủ quản: UBND huyện Nậm Pồ
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 0912 310 143 - Email: luyenubndma@gmail.com
 • Số 769/GP-STTTT ngày 28/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên
 • (Ghi rõ nguồn "http://huyennampo.dienbien.gov.vn" khi sử dụng lại thông tin)
 • Thiết kế bởi - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên